van lang ash

van lang ash

  • veneer White Ash 6mm

    Veneer White ash (tần bì) được sản xuất trên nguồn nguyên liệu từ US và châu Âu. Sản phẩm có màu trắng tươi sáng tự nhiên, đồng đều, vân thớ sắc nét, quy cách dài từ 0.5m đến 2.6m.