keo

keo

  • veneer tràm 0.6mm

    Sản phẩm Veneer Tràm được sản xuất từ nguồn gỗ trong nước cho ra sản phẩm có màu sắc tươi sáng tự nhiên, đồng đều, không bị mắt chết. với nhiều quy cách từ 0.5m đến 2.6m.