Bubinga

Bubinga

  • veneer Bubinga

    Sản phẩm Veneer Bubinga (gỗ cẩm nam phi) có mảu đỏ tươi tự nhiên, vân thớ sắc nét đẹp, không khuyết tật với nhiều quy cách dài từ 0.5m đến 2.6m phù hợp đa dạng nhu cầu khách hàng.